ZEKUR

De integratie van Baka Glass met ZEKUR Verzekeringen zorgt voor een verbeterd en gestroomlijnd glasherstelproces. Schademeldingen van ZEKUR worden automatisch in Baka Glass geïmporteerd, wat handmatige invoer overbodig maakt en uw administratieve lasten verlicht. Bij afronding van de reparatie kunt u eenvoudig alle benodigde gegevens direct naar ZEKUR verzenden.

Innovatieve schadeafhandeling

De koppeling tussen Baka Glass en ZEKUR Verzekeringen zorgt ervoor dat nieuwe schademeldingen automatisch worden geïmporteerd in Baka Glass. Dit innovatieve systeem bespaart tijd en voorkomt fouten die vaak voorkomen bij handmatige invoer.

Efficiënte dataoverdracht

Alle noodzakelijke gegevens zoals schadefoto's, inmeetdatums en uitvoeringsdata worden automatisch gesynchroniseerd. Dit zorgt voor een vlekkeloze gegevensoverdracht en een efficiënte schadeafhandeling.

Optimalisatie van bedrijfsprocessen

Dankzij de automatische afmelding van de order na controle wordt het hele proces gestroomlijnd. Dit resulteert in een snellere en nauwkeurigere afhandeling van schades, wat uiteindelijk leidt tot een verbeterde bedrijfsvoering.